Nyheter

  • Fem viktigaste om S budgetalternativ

    Välfärd och fördelningspolitik är de viktigaste frågorna i Socialdemokraternas förslag till statsbudget för 2023! Ett förslag som i Riksdagen kommer att ställas mot den SD-budget som M-KD-L-regeringen lagt fram. Eftersom regeringspartierna har majoritet i Riksdagen tillsammans med SD kommer S-budgeten tyvärr inte att gå igenom.
  • Den högerkonservativa regeringen bryter mot klimatlagen!

    Vi vill bibehålla planetens förmåga att hysa mänskligt liv!Vi socialdemokrater förstår klimatkrisens allvar och konsekvenser. Vi förstår också att miljö- och klimatfrågan hänger ihop. Biologisk mångfald förutsätter fungerande ekosystem som hänger ihop i nätverk av naturmiljöer som långsiktigt kan upprätthålla naturens ekosystemtjänster.
  • Träffa Göteborgsområdets nya försteombudsman!

    Göteborgsområdets nuvarande försteombudsman Catrin Wikblad går nu vidare i karriären och börjar den 1 december på Uddevalla kommun som HR-partner. Vår nya försteombudsman Begmohammed Derakshande-Tomadj börjar redan idag och går bredvid Catrin i två veckor. Begmohammed är 32 år gammal och kommer närmast från tjänsten som kommunikationsombudsman på Göteborgs partidistrikt, där han jobbade under årets valrörelse. Innan dess har han bland annat jobbat på Svenska Afghanistankommittén och Akademikerförbundet SSR med medlemsrekrytering och organisationsfrågor.