NYHET

Den högerkonservativa regeringen bryter mot klimatlagen!

Vi vill bibehålla planetens förmåga att hysa mänskligt liv!

Vi socialdemokrater förstår klimatkrisens allvar och konsekvenser. Vi förstår också att miljö- och klimatfrågan hänger ihop. Biologisk mångfald förutsätter fungerande ekosystem som hänger ihop i nätverk av naturmiljöer som långsiktigt kan upprätthålla naturens ekosystemtjänster.

Det klimatpolitiska ramverket, med klimatmålen, klimatlagen och klimatpolitiska rådet är reformer som den tidigare socialdemokratiskt ledda regeringen genomfört för att styra Sverige mot klimatneutralt Sverige 2045.

Mycket har gjorts, men mer behöver göras inom miljö- och klimatpolitiken för att Sverige ska följa klimatlagen.

De högerkonservativa genom SD:s M+KD+L-regering har nu presenterat sin första gemensamma statsbudget. Där kan alla läsa och konstatera att regeringen gör bedömningen att den förda politiken inte kommer leva upp till lagens krav och att Sveriges koldioxidutsläpp kommer öka med minst 10 procent till följd av den förda politiken.

Det handlar om att de skrotar det färdmedelneutrala reseavdraget, minskar inblandningen av biodrivmedel, den så kallade reduktionsplikten, och det handlar om en halverad budget för skydd av värdefull natur, miljöövervakning och biologisk mångfald.

Så här långt ekar klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtaris löften om bibehållna klimat- och miljöambitioner tomt på politiska åtgärder som leder i rätt riktning.

Vi socialdemokrater kommer vara aktiva i opposition och ständigt peka på att regeringens klimat- och miljöpolitik är olaglig. Så länge regeringen inte bedriver en politik som minskar Sveriges utsläpp och efterlever riksdagens beslutade klimatlag sviker de svenska folket och riskerar framväxten av nya gröna jobb.

Göteborgsområdets socialdemokratiska riksdagsledamöter
Kenneth G Forslund
Aylin Fazelian
Joakim Järrebring