Vår politik

Här hittar du information om vår politik nationellt, i Västra Götalandsregionen och inom Svenska kyrkan.


För information om vår politik på kommunal nivå, hitta din arbetarekommun här.

Vårt Sverige kan bättre

Vi socialdemokrater vet att vi tillsammans kan göra vårt Sverige bättre. Vårt samhälle står inför stora utmaningar med en orolig omvärld, utbredd segregation, bistra ekonomiska tider och inte minst klimatförändringarna.

För att möta vår tids utmaningar behöver vi ett samhälle som håller ihop och som gör det som krävs. Vi måste bryta segregationen, satsa på vår gemensamma välfärd och trygghet samtidigt som vi driver på den gröna omställningen.

Vi socialdemokrater har lösningarna för ett starkare Sverige - nu och i framtiden. Läs mer om vår politik här:


En grön feministisk regionpolitik - för invånarnas bästa!

I Västra Götalandsregionen (VGR) styr vi socialdemokrater tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Vi bedriver tillsammans en grön, feministisk regionpolitik för att skapa goda villkor för vårdpersonalen, utjämna könsklyftorna i vården och driva den gröna omställningen.

Läs mer om vår politik för VGR här:

Publicerad