Anmäl dig till kampanjaktiviteterna

Exempelbild

En ingress är den första delen av en text eller en artikel. Den är tänkt att fånga läsarens intresse och ge en övergripande idé om vad texten handlar om. En ingress ska vara kort och koncis och bör inte innehålla för många detaljer. Den är oftast placerad längst upp i en text och fungerar som en introduktion till vad som kommer senare i texten.Skriv in din epost för att vi ska kunna kontakta dig

Brödtexten är den viktigaste delen av en text, artikel eller bok. Det är här du hittar huvudinnehållet och de viktigaste poängerna som författaren vill få fram. Brödtexten är den del av texten som ger mest information och förklaringar till läsaren, och den är tänkt att vara lätt att läsa och förstå. Brödtexten kan vara lång eller kort, beroende på vad texten handlar om och vilket syfte den har. Ofta börjar brödtexten efter ingressen, som är den första delen av en text eller artikel.

Ingressen är tänkt att fånga läsarens intresse och ge en övergripande idé om vad texten handlar om. Brödtexten är indelad i stycken och paragrafer för att göra det lättare att läsa och förstå, och den bör innehålla de viktigaste poängerna och fakta som författaren vill få fram. Brödtexten är den centrala delen av en text, och den är tänkt att ge läsaren en djupare förståelse av det som tas upp i texten.

Publicerad