Tidigare evenemang

 1. Dörrknackning med Öckerö arbetarekommun

  Plats: Öckerö arbetarekommun

  Datum: 2024-04-17

 2. Dörrknackning med Härryda arbetarekommun

  Plats: Härryda arbetarekommun

  Datum: 2024-04-15

 3. Dörrknackning och brevlådsutdelning med Tjörn arbetarekommun

  Plats: Höviksnäs-Hakenäset

  Datum: 2024-04-14

 4. Dörrknackning och brevlådsutdelning med Tjörn arbetarekommun

  Plats: Höviksnäs-Hakenäset

  Datum: 2024-04-13

 5. Dörrknackning med Härryda arbetarekommun

  Plats: Härryda arbetarekommun

  Datum: 2024-04-12

 6. Dörrknack med Lilla Edet arbetarekommun

  Plats: Lilla Edet arbetarekommun

  Datum: 2024-04-11

 7. Dörrknackning med Stenungsund arbetarekommun

  Plats: Stenungsund arbetarekommun

  Datum: 2024-04-10

 8. Dörrknackning med Alingsås arbetarekommun

  Plats: Alingsås arbetarekommun

  Datum: 2024-04-10

 9. Dörrknackning med Ale arbetarekommun

  Plats: Ale arbetarekommun

  Datum: 2024-04-09

 10. Dörrknackning med Alingsås arbetarekommun

  Plats: Alingsås arbetarekommun

  Datum: 2024-04-07

 11. Dörrknackning med Härryda arbetarekommun

  Plats: Härryda arbetarekommun

  Datum: 2024-04-07

 12. Dörrknackning med Kungälv arbetarekommun

  Plats: Kungälv arbetarekommun

  Datum: 2024-04-06

 13. Dörrknackning med Ale arbetarekommun

  Plats: Ale arbetarekommun

  Datum: 2024-04-04

 14. Dörrknackning med Lilla Edet arbetarekommun

  Plats: Lilla Edet arbetarekommun

  Datum: 2024-04-03

 15. Dörrknackning med Härryda arbetarekommun

  Plats: Härryda arbetarekommun

  Datum: 2024-04-03

 16. Dörrknackning med Stenungsund arbetarekommun

  Plats: Stenungsund arbetarekommun

  Datum: 2024-04-03

 17. Dörrknackning med Härryda arbetarekommun

  Plats: Härryda arbetarekommun

  Datum: 2024-04-01

 18. Dörrknackning med Ale arbetarekommun

  Plats: Ale arbetarekommun

  Datum: 2024-03-27

 19. Dörrknackning med Stenungsund arbetarekommun

  Plats: Stenungsund arbetarekommun

  Datum: 2024-03-27

 20. Dörrknackning med Kungälv arbetarekommun

  Plats: Kungälv arbetarekommun

  Datum: 2024-03-26

 21. Dörrknackning med Alingsås arbetarekommun

  Plats: Alingsås arbetarekommun

  Datum: 2024-03-26

 22. Dörrknackning med Ale arbetarekommun

  Plats: Ale arbetarekommun

  Datum: 2024-03-25

 23. Dörrknackning med Alingsås arbetarekommun

  Plats: Alingsås arbetarekommun

  Datum: 2024-03-24

 24. Dörrknackning med Stenungsund arbetarekommun

  Plats: Stenungsund arbetarekommun

  Datum: 2024-03-20

 25. Dörrknackning med Ale arbetarekommun

  Plats: Ale arbetarekommun

  Datum: 2024-03-19

 26. Dörrknackning med Ale arbetarekommun

  Plats: Ale arbetarekommun

  Datum: 2024-03-14

 27. Dörrknackning med Stenungsund arbetarekommun

  Plats: Stenungsund arbetarekommun

  Datum: 2024-03-13

 28. Dörrknackning med Alingsås arbetarekommun

  Plats: Alingsås arbetarekommun

  Datum: 2024-03-13

 29. Dörrknackning med Ale arbetarekommun

  Plats: Ale arbetarekommun

  Datum: 2024-03-10

 30. Dörrknackning och nationell valupptakt med Alingsås arbetarekommun

  Plats: Alingsås arbetarekommun

  Datum: 2024-03-10

 31. Dörrknackning med Ale arbetarekommun

  Plats: Ale arbetarekommun

  Datum: 2024-03-06

 32. Dörrknackning med Stenungsund arbetarekommun

  Plats: Stenungsund arbetarekommun

  Datum: 2024-03-06

 33. Dörrknackning med Ale arbetarekommun

  Plats: Ale arbetarekommun

  Datum: 2024-02-27

 34. Dörrknackning med Ale arbetarekommun

  Plats: Ale arbetarekommun

  Datum: 2024-02-26