Medlemsmöte med S på Tjörn

Medlemsmöte i Humlan på temat psykisk ohälsa bland yngre

Tisdagen den 12 december klockan 19.00, i Humlans lokaler, samt möjlighet att delta digitalt via Zoom.

Kvällens teman är psykisk ohälsa bland yngre

Vi får på dagens möte information om BUP:s arbete. BUP är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin. Den är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatrisk vård /stöd.

På programmet:

  • Information om BUP
  • Val av ersättare i Tolkförmedling Väst.
  • Motioner.
  • Information från styrelsen.
  • Läget i det kommunala arbetet.
  • Aktuella politiska frågor

Vi kommer att bjuda de som anmält sitt deltagande på en jullandgång och vill därför att få in din anmälan om deltagande senast den 6 december via e-post: saptjorn@gmail.com

DETTA MEDLEMSMÖTE HÅLLS I HUMLAN OCH FÖR DE SOM INTE KAN ELLER VILL DELTA I LOKALEN HÅLLAS MÖTET ÄVEN DIGITALT VIA ZOOM.

Om du vill delta digitalt via ZOOM behöver du inte anmäla dig i förväg, alla medlemmar som har lämnat oss sin e-postadress kommer ett tag före mötet att få en länk och ett lösenord via e-post för att kunna logga in och delta i mötet via ZOOM.

Ta gärna med dig någon ny medlem till detta möte!

Kaffe serveras från 18:30.

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Partiexpeditionen Humlan, Wackenfeldts väg 4, Kållekärr, Tjörn