NYHET

Linda Åshamre rapporterar från Mänskliga Rättighetsdagarna i Helsingborg

På Mänskliga Rättighetsdagarna i Helsingborg 2023 samlades många engagerade röster och experter för att fördjupa diskussionen kring viktiga ämnen som barns rättigheter och skolans roll. Linda Åshamre, en aktiv medlem inom Beredningen för mänskliga rättigheter, reflekterar över de tankeväckande seminarier och diskussioner som ägde rum under dagarna.

Exempelbild

Mänskliga Rättighetsdagarna i Helsingborg 2023 var en otroligt berikande upplevelse, i synnerhet för mig som ledamot i Beredningen för Mänskliga Rättigheter. Dessa två dagar erbjöd en fantastisk bredd av föreläsningar och seminarier, med ett tydligt fokus på barns rättigheter och måluppfyllelse i skolan. Eftersom jag, inom beredningen, har barnrättsfrågor som särskilt ansvarsområde föll det sig naturligt att välja de seminarier som kretsade kring detta ämne.

En höjdpunkt för mig var Brottsofferjourens seminarium, där vi diskuterade att 33,5% av barnen i utsatta områden saknar behörighet till gymnasiet, jämfört med det nationella genomsnittet på 13,8%. Detta skapade en viktig dialog kring hur vi kan stärka skolsystemet för att ge dessa barn en bättre framtid, hur man kan påverka resultatet, stärka skolan samt vilka resurser som behövs.

Ett annat oerhört givande seminarium var den av Genuscoacherna, vars vision är ett jämställt samhälle med medvetenhet om könsnormer. Ett seminarium som diskuterade hur våra förväntningar kring kön formas redan från tidig ålder och påminde oss om exakt hur mycket av våra genusnormer som är utstakade redan innan vi föds och hur stor påverkan de första levnadsåren har för vilken identitet vi människor utvecklar genom livet.

Dock var ett av de mest gripande seminarierna det som Clowner utan Gränser stod för, där vi fick ta del av deras arbete med att sprida glädje i arbetet med mänskliga rättigheter för krigsdrabbade barn och från områden som Kongo och Gaza. Att se så viktiga budskap förmedlas på ett så lekfullt sätt var verkligen inspirerande.

Även Västra Götalandsregionen bjöd på två enastående seminarier. Ett handlade om helhetslyftet, ett banbrytande projekt där Trollhättan stad tillsammans med Dalslands folkhögskola arbetat med ett projekt som gav människor utan svenskt medborgarskap möjlighet till arbete inom vården. Det andra seminariet, som jag också fick möjlighet att inleda, fokuserade på barns rätt till utbildning och föräldrars viktiga roll i detta sammanhang. Där fick vi höra konkreta exempel från Folktandvården i VGR och familjecentralen i Skövde vilket var fantastiskt.

Efter dessa dagar sitter jag kvar med insikten om att vi faktiskt gör framsteg inom mänskliga rättigheter och tar med mig från dessa dagar att det är fortsatt mycket pågående arbete med mänskliga rättigheter i Sverige. Vi blir bättre på att identifiera områden som behöver extra fokus för att bygga ett tryggare och mer rättvist samhälle. Det är avgörande att fortsätta investera i förebyggande åtgärder och stärka stödsystemen för barn i riskzonen för utanförskap, missbruk eller kriminalitet.

Som en engagerad röst inom Beredningen för mänskliga rättigheter känner jag mig stolt över detta pågående arbete och ser med övertygelse fram emot att göra ännu större avtryck framöver.

/Linda Åshamre

Ledamot Beredningen för mänskliga rättigheter