NYHET

En dialog om arbetsmarknadens mörka sidor

I ett gripande samtal med Susanna Gideonsson, ordförande för Landsorganisationen (LO), kastas ljus över de djupa och ofta dolda problemen inom svensk arbetsmarknad. Janette Olsson, ledande regionpolitiker i VGR, har i S-gruppen i SKR träffat Gideonsson och diskuterat den alarmerande verkligheten av utnyttjande och osäkerhet på arbetsplatser, särskilt inom byggsektorn, och utforskar förslag till reformer som kan återställa säkerhet och rättvisa i arbetslivet.

Exempelbild

När man tänker på svensk arbetsmarknad, framkallar det ofta en bild av stabilitet och rättvisa, som sig bör. Men under ytan döljer sig en verklighet som är allt annat än trygg. Enligt Susanna Gideonsson, LO-ordförande, upplever svensk arbetsmarknad, framför allt byggbranschen, en djup kris präglad av utnyttjande och osäkerhet. Byggsektorn, ryggraden i svensk infrastruktur och ekonomi, lider av allvarliga problem där arbetare inte bara utnyttjas och luras utan i värsta fall smugglas in och utsätts för farliga arbetsförhållanden.

Gideonsson förklarar hur upphandlingslagen (LOU) och dålig uppföljning bidrar till osäkerheten på arbetsplatserna och framhåller behovet av att reformera LOU för att prioritera arbetsrättsliga villkor. Detta skulle innebära striktare kontroller och sanktioner mot företag som bryter mot arbetsrätten.

För att bekämpa arbetslivskriminalitet behövs starkare lagstiftning och bättre samarbete mellan myndigheter som Arbetsmiljöverket och Polisen. Det är också av största vikt att stärka fackföreningarnas roll i skyddet av arbetares rättigheter och främjandet av rättvisa arbetsvillkor.

Samtalet med Susanna Gideonsson kastar ljus över dessa olyckliga delar av arbetsmarknaden och visar på den akuta nödvändigheten av omfattande förändringar. Det är dags för en radikal omvärdering av hur vi hanterar arbetsmarknadens utmaningar och hög tid för en gemensam ansträngning för att skapa en arbetsmiljö där alla arbetare kan känna sig trygga och värderade.

/Janette Olsson, ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden i VGR