NYHET

Janette Olsson diskuterar krisen inom svensk sjukvård

I skuggan av ekonomisk osäkerhet och växande utmaningar för Västra Götalandsregionens sjukhus, ger Janette Olsson, ledande regionpolitiker i VGR, en skarp analys av vårdsituationen. Hon framhäver de ekonomiska svårigheterna och det politiska avståndstagandet, pekandes på behovet av en mer ansvarsfull och engagerad regeringspolitik.

Exempelbild

Det ekonomiska klimatet i Sverige har under 2023 nått en kritisk punkt, särskilt för Västra Götalandsregionen, där sjukhusen står inför rekordstora underskott. Året har präglats av en svår ekonomisk situation, där hög inflation och en ökande pensionsskuld - ett arv från pandemin - har skapat stora utmaningar.

Den rödgröna ledningen i regionen har medvetet budgeterat med dessa underskott för att upprätthålla en standard inom sjukvården, men situationen är fortsatt ansträngd. Samtidigt visar den nationella politiken oroande tendenser. Istället för att ena landet och erbjuda en vision för framtiden, har den nuvarande regeringen bidragit till ökad polarisering och ett hårdare debattklimat. Nyligen skrev jag och min kollega My Alnebratt en debattartikel om regeringens politik och hur den förvärrar ojämställdheten inom sjukvården. Den går att läsa här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det finns ett brådskande behov av en regering som tar fullt ansvar för den pågående krisen, en situation som inte bara Västra Götaland utan alla Sveriges regioner står inför. Den nuvarande SD-ledda regeringen har lämnat regionerna att ensamma hantera både den ekonomiska krisen och nödvändiga investeringar. Deras politik fokuserar på åtstramningar med hänvisning till inflation, trots att Sverige har en av världens lägsta statsskulder. Samtidigt prioriteras skattesänkningar på produkter som snus och plastpåsar framför välfärd och sjukvård.

Vi Socialdemokrater i Västra Götaland anstränger oss till det yttersta för att skydda vår sjukvård. Men med en regering som drastiskt minskar statliga bidrag står vi inför en mycket svår situation. Vi uppmanar nu regeringen, som före valet var snabba att kritisera vårdköer och höga vårdkostnader, att vakna och ta ansvar för den kris de har bidragit till inom svensk sjukvård.
För Sveriges framtida välfärd och hälsa behövs en ny regeringsinriktning.

/Janette Olsson, ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden i VGR