NYHET

Framtidens sjukvård öppnar i Göteborg

Göteborg är på väg att skriva historia med öppnandet av Högsbo Närsjukhus, ett av Sveriges mest moderna sjukhus. Med en unik design för effektivitet och framtidens vård, är sjukhuset redo att ta emot cirka 400 patienter dagligen, vilket kommer att spela en avgörande roll i regionens vårdkapacitet och köreducering.

Exempelbild

Nu öppnar snart Högsbo närsjukhus – ett av Sveriges modernaste!

Det nya sjukhuset som ligger i Göteborg är byggt för att kunna användas så effektivt som möjligt, både i dag och i framtiden. Tanken är att Högsbo ska ta emot runt 400 patienter varje dag, vilket är någonting som verkligen behövs i vår region för vårdbehoven som finns och kökortning som behövs.

Västra Götalandsregionens nya sjukhus är Sveriges just nu modernaste sjukhus. Högsbo närsjukhus kommer att ge barn- och vuxensjukvård inom bland annat kirurgi, ortopedi, hjärt och diabetes, neurologi, hud, öron-näsa-hals, gynekologi och rehab. Det kommer att vara dagkirurgi där ingen övernattning kommer att behövas. Högsbo närsjukhus kommer att avlasta andra sjukhus genom att ta över en del operationer från andra sjukhus. När sjukhuset är igång kommer cirka 11 000 operationer utföras varje år inom den dagkirurgiska verksamheten och mottagningsverksamheten kommer att ta emot cirka 90 000 besök per år.

Det känns väldigt bra att vi nu öppnar dörrarna till vårt nya sjukhus!

/Janette Olsson, ordförande strategisk hälso- och sjukvårdsnämnden

Jim Aleberg, ordförande för Sjukhusen i Väster