NYHET

Stärkt insats för psykisk hälsa och suicidprevention är en prioritet för SKR

I denna reflekterande artikel delar Janette Olsson, framstående regionpolitiker, sina insikter och erfarenheter från arbetet inom sjukvårdsdelegationen i SKR (Sveriges kommuner och regioner). Hon belyser vikten av fortsatt fokus och prioritering av psykisk hälsa och suicidprevention, samt diskuterar de nya framstegen som gjorts i samarbetet med staten.

Exempelbild

Som en del i sjukvårdsdelegationen för SKR har jag privilegiet att engagera mig i viktiga frågor kring hälso- och sjukvårdspolitik liksom att bedriva bra politik på ämnet. Vårt arbete omfattar ett brett spektrum av områden, däribland läkemedel, högspecialiserad vård och tandvård.

Nyligen har vi ingått en ny överenskommelse med staten för att stärka insatserna inom psykisk hälsa och suicidprevention. Det innebär att kommuner och regioner även under 2024 kommer att erhålla statligt stöd inom detta kritiska område. Det är ett fält där konstant uppmärksamhet och fortsatt prioritering är essentiell.

Vårt arbete fokuserar på att främja psykiskt välbefinnande samt att förebygga psykisk ohälsa och suicid hos individer i alla åldersgrupper. Särskilt viktigt är det att barn och ungdomar får tidig och adekvat vård, och att vi stöder utvecklingen inom barn- och ungdomspsykiatrin. Ett effektivt förebyggande arbete kräver samarbete med kommunerna, god kompetensförsörjning och en hälsosam arbetsmiljö.

Trots ekonomiska utmaningar är det av yttersta vikt att vi fortsätter att sätta fokus på psykisk hälsa, särskilt för våra unga. Detta är något som Socialdemokraterna i VGR står fast vid, idag och varje dag.

Med vänlig hälsning,
Janette Olsson
Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen