NYHET

GoCo Health Innovation City är en verkligt stor milstolpe för svenskt life science

GoCo Health Innovation City i Mölndal markerar en betydande framgång för Sveriges position inom life science. Projektet har fått en betydande ekonomisk injektion med stöd från Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova, vilket banar väg för avancerad forskning och utveckling inom läkemedel och medicinteknik. Denna satsning är ett steg mot att bättre kunna hantera framtidens hälso- och sjukvårdsutmaningar och den stärker också regionens potential som ett globalt life science-kluster.

Exempelbild

Förra året tilldelade Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova 160 miljoner kronor till GoCo Health Innovation City i Mölndal i syfte att stärka svensk life science på den internationella arenan. Nu inleds bygget av GoCo Active Lab, en anläggning avsedd för forskning inom nya läkemedel och terapier. Målet är att accelerera utvecklingen inom förebyggande hälso- och sjukvård.

Som kommun- och regionpolitiker ser jag det som en självklarhet att stödja forskning och utbildning inom hälsa genom nya, växande innovationsföretag. Dessa företag skapar stora möjligheter för utvecklingen av läkemedel och medicintekniska produkter. Med tanke på framtida utmaningar inom hälso- och sjukvård, speciellt med en åldrande befolkning där färre kommer att ta hand om fler, är satsningen i Mölndal på GoCo ytterst viktig.

Vi har nu en unik möjlighet att vara en del av skapandet av ett världsklass life science-kluster här i Mölndal och i Västsverige. I Göteborgsområdet finns många aktörer, både stora och små, som är intresserade av att ingå i life science-klustret. Som politiker har jag haft kontakt med flera av dessa aktörer och deras planer är både inspirerande och lovande inför framtida vårdutmaningar. Branschen har även potential att bli en framstående exportframgång och kan placera Västsverige på världskartan.

Dock måste vi öka medvetenheten om life science-sektorn. En undersökning av Novus visar att allmänhetens kännedom om området är begränsad där 4 av 10 knappt har någon kännedom om life science-sektorn i Göteborgsområdet. Detta trots att medicinska och farmaceutiska produkter är Sveriges tredje största exportvara.

I Mölndal har GoCo Health Innovation City, ett mångmiljardprojekt, potentialen att skapa ett stort antal arbetstillfällen. Detta kan bidra till en betydande skattebas och möjligheter inte bara för Mölndal utan för hela Västra Götalandsregionen. Kommunledningen i Mölndal har insett denna potential och arbetar aktivt för att skapa boende i olika former för att möta det ökade behovet som uppstår i och med klustrets tillväxt.

Projektet kommer att locka ledande företag, forskare och studenter från hela världen, vilket också gynnar andra delar av näringslivet, såsom hotell, flyg, restauranger och shopping. En affärsresenär spenderar i genomsnitt flera tusen kronor per dag.

Jag rekommenderar varmt ett besök till GoCo Health Innovation City, som även har blivit nominerat till årets byggnad av Byggindustrin.

/Tomas Angervik Kommun- och regionpolitiker för Socialdemokraterna i Göteborgsområdet