NYHET

En dag som politisk sekreterare och kanslichef med Dennis Jeryd

I skuggan av politiska beslut och regionala utmaningar står de som arbetar bakom kulisserna sällan i rampljuset. Dennis Jeryd, politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och kanslichef för RödGrön Ledning, ger oss en unik inblick i sin vardag. Från att fördela miljardbelopp i regionens budget till att bära ryggsäcken åt regionstyrelsens ordförande under presskonferenser – följ med på en resa genom de dagliga uppgifter och utmaningar som Dennis och hans kollegor står inför. Denna artikel belyser vikten av det osynliga arbetet som politiska sekreterare utför för att hålla vår region i rörelse, även under ekonomiskt pressade tider.

Exempelbild

Jag heter Dennis Jeryd, bor i Mölndal, och är politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR) och kanslichef för RödGrön Ledning. Jag tänkte kort berätta vad vi politiska sekreterare gör i regionen.

I VGR finns det totalt 24 stycken politiska sekreterare som jobbar för att stödja regionpolitiker, främst i regionstyrelsen. Antalet som varje parti har rätt till fastställs utifrån valresultatet och den gruppering som representerar regionstyrelsens ordförande har några extra.

Vi Socialdemokrater har 5,5 politisk sekreterare och totalt i RödGrön Ledning så är det 12 heltidstjänster fördelat på ungefär 15 personer.

Vi följer den politiska verksamheten och är behjälpliga med att ta fram yrkanden, initiativärenden och protokollsanteckningar. Vi är också ofta med på olika politiska möten och skriver minnesanteckningar och bokar gruppmöten. Målet är lite att verka utan att synas, även om vi syns när vi sitter längst bak på mötena.

Jag brukar beskriva jobbet som att ena dagen sitter jag och fördelar 65 miljarder kronor som är regionbidraget i budgeten (totalt omsätter VGR c:a 75 miljarder kronor) för att någon kommande dag får jag hålla regionstyrelsens ordförandes ryggsäck på presskonferensen när budgeten presenterades. Så det är ett omväxlande arbete där den ena dagen inte är den andra lik.

Min roll som kanslichef är att leda och strukturera arbetet på hela kansliet men det är ett stort mått av självgående i arbetet. Jag följer också regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson på t.ex. regionstyrelsen och ägarutskottet och är också huvudansvarig för att ta fram budget för VGR med hjälp både av mina motsvarigheter i V och MP samt självklart med stöd av förvaltningen.

Vi har precis påbörjat arbetet med budget 2025 trots att vi bara är några dagar in på årets budget.

Som ni alla vet så är det utmanande ekonomiska tider med fortsatt höga kostnader för pensioner och hög inflation så vi ägnar mycket tid till att diskutera hur vi ska hantera detta. Nu hoppas vi att prognoserna håller i sig och att ekonomin ljusnar under 2025 och 2026.

Har du frågor eller funderingar så hör av dig på dennis.jeryd@vgregion.se

/Dennis Jeryd