NYHET

Sebastian Aronsson om stärkt beredskap i krisens skugga

I en tid av global osäkerhet intensifierar Sverige sina ansträngningar för att återuppbygga och stärka både civil och militär beredskap. Med fokus på logistik och försörjning av kritiska resurser som mat, mediciner och transport, står landet inför ett betydande utredningsarbete som avslöjar djupgående brister och ett akut behov av förbättring. Sebastian Aronsson belyser den stora klyftan mellan behovet av förberedelser och de ekonomiska resurser som krävs, och kritiserar den nuvarande avsaknaden av statligt stöd trots regeringens uppmaningar till ökad beredskap. Denna text framhåller den kritiska situationen och det brådskande behovet av en omvärdering av Sveriges beredskapsstrategi.

Exempelbild

I Sverige är vi mitt i en omfattande återuppbyggnad av vår civila och militära beredskap. Inom styrelsen för Logistik ansvarar vi för att ta fram beredskapslager som ska säkra försörjningen av bl.a mat, materiel och mediciner till våra sjukhus, ren tvätt och textilier och att fungerande transporter - i händelse av en större kris eller krig!

Det är ett omfattande utredningsarbete som gjorts och det står klart att det finns stora brister och behov på området, inte minst i och med pandemin.

Men det krävs ekonomiska förutsättningar, något som regionerna inte har idag. Trots en retorik från regeringen som inskärper allvaret och att alla måste förbereda sin egen beredskap - lyser statliga satsningar med sin frånvaro! Inte nog med att regionerna tvingas skära ner på personal på sjukhus, vi får dessutom inte några särskilda förutsättningar för att bygga upp beredskapen. Det måste det bli ändring på!

/Sebastian Aronsson, ordförande Styrelsen för logistik