NYHET

Sveriges sjukvårdskris är ett nationellt ansvar ignorerat av regeringen

I skuggan av en eskalerande sjukvårdskris, den värsta sedan 1990-talet, kastas Sverige in i en tumultartad period där regeringens handfallenhet och felriktade prioriteringar har blivit allt mer uppenbara. Med en SD-ledd regering vid rodret och en sjukvårdsminister som verkar oförstående inför krisens magnitud, står landet inför en prekär situation. Trots statsminister Ulf Kristerssons löften om åtgärder, hänger frågan om när och hur dessa kommer att genomföras fortfarande i luften, vilket skapar en osäkerhet som inte bara påverkar sjukhusens ekonomi utan också de anställdas och patienternas välmående.

Exempelbild

Sverige står inför en av de mest allvarliga sjukvårdskriserna sedan 1990-talet. Detta är en direkt konsekvens av en SD-ledd regerings handfallenhet och missriktade politiska prioriteringar. När sjukvårdsministern Acko Ankarberg nonchalant förklarat krisen som en biprodukt av pensionsavsättningar och administrativ ineffektivitet, blir det tydligt hur avlägsen regeringen är från sjukvårdens råa verklighet.

Men vi i regionen välkomnar statsministern Ulf Kristerssons besked nyligen om att faktiskt äntligen ta ansvar för den nationella sjukvårdskris som råder. Nu behöver vi bara besked om när stödet kommer, något som också de fackliga organisationerna efterfrågat i debattartiklar. Tyvärr är det oroande tyst. Förutom återigen Acko Ankarberg som använder en rapport som vi beställt i regionen som genomlyser vår styrning, emot oss i VGR. Hon verkar helt upptagen av politiskt rävspel vilket gör att hon inte ser den nationell sjukvårdskrisen.

Rapporten är ju framtagen för att vi ska kunna ta vårt ansvar och få en ändamålsenlig styrning. Vissa slutsatser har regiondirektören direkt fått i uppdrag att jobba vidare med. Men återigen - vi har ett delat ansvar och vi gör vårt. Vi har budgeterat med underskott i två år för att klara sjukhusens ekonomi. Men då behöver regeringen ta sitt ansvar i den värsta ekonomiska kris sedan 90-talet.

En prognos från Sveriges kommuner och regioner (SKR) för 2024 visade att regionerna sannolikt kommer att gå med ett sammanlagt underskott på cirka 20 miljarder kronor. Som svar på detta tilldelade regeringen endast 11,5 miljarder i riktade statsbidrag till regionerna, en minskning jämfört med de 32 miljarder som tilldelades under den tidigare S-ledda regeringen.

Så löftet från statsministern om att ingen ska sägas upp i sjukvårdskrisen är bra – hoppas inte det är tomma löften.

/Janette Olsson, Socialdemokraterna i Göteborgsområdet