NYHET

Människor blir inte friska för att de blir fattiga, säger Janette Olsson

Facklig-politisk samverkan med Kommunal är viktig för oss Socialdemokrater. På detta möte i början av april diskuterades regeringens föreslagna försämringar av sjukförsäkringen. Med Västra Götalandsregionen som en av de största offentliga arbetsgivarna är det många av Kommunals medlemmar som drabbas av regeringens försämringar, i synnerhet en försämrad sjukförsäkring.

Exempelbild

På bilden, från vänster: Catarina Eng (ombudsman med ansvar för facklig-politisk samverkan), Christine Marttila (ledamot Kommunal Väst med ansvar för facklig-politisk samverkan samt ordförande LO Väst), Lena Dahlqvist (ansvar för facklig politisk samverkan), Janette Olsson (ordförande strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden), Bijan Zainali (ordförande Västtrafik), samt Helen Eliasson (ordförande Regionstyrelsen)

 

Den fjärde april föreslog regeringens särskilda utredare en rad försämringar av sjukförsäkringen. Vi beklagar att regeringen inte stoppar de farliga och oförankrade förslagen till en försämrad sjukförsäkring.

Att skära ned på sjukförsäkringen i tider då människor som mest behöver stöd är inte bara orättvist, det är oansvarigt. De föreslagna nedskärningarna riskerar inte bara att försätta individer i ekonomisk osäkerhet när de är som mest sårbara, utan också underminera det bredare sociala skyddsnät som byggts upp under många år.

För många av Kommunals medlemmar, som arbetar inom vård, omsorg, och andra samhällskritiska sektorer, representerar den föreslagna försämringen av sjukförsäkringen ett direkt hot mot deras livskvalitet. Dessa arbetstagare, som dagligen bidrar med essentiella tjänster, förtjänar en sjukförsäkring som ger dem möjlighet att återhämta sig från sjukdom utan att oroa sig för sin ekonomiska överlevnad. Människor blir inte friska för att de blir fattiga, och ekonomisk trygghet under sjukdom är grundläggande för såväl individens som samhällets hälsa.

Vi behöver en fördjupad dialog mellan fackförbund, politiker och allmänheten för att tillsammans hitta hållbara lösningar som stärker, snarare än försvagar, sjukförsäkringen. Vi står inför gemensamma utmaningar som kräver gemensamma lösningar. Det är dags för regeringen att lyssna på de som berörs mest av dessa förslag och agera i enlighet med principerna om social rättvisa och solidaritet.

Behovet att skydda och stärka sjukförsäkringen är angeläget, eftersom det är en central del av det svenska välfärdssystemet. Det är tydligt att en bredare samverkan och en återgång till de värderingar som vårt samhällsskydd bygger på är avgörande för att säkerställa att ingen lämnas bakom när de står inför sjukdom.

Med Vänlig Hälsning,

Janette Olsson, ordförande för strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden