NYHET

Janette Olsson, ordförande för strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden har ordet

Invånarna i Västra Götaland upplever god tillgång till vård!

Exempelbild

En stor majoritet av invånarna i Västra Götaland upplever att de har god tillgång till vård och ungefär hälften av invånarna är positivt inställda till att använda de digitala tjänster som vården erbjuder. Det visar resultatet från undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern 2023.

83 procent av invånarna svarar att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Däremot anser endast 42 procent av invånarna att väntetiderna till besök och behandling på sjukhus är rimliga. Motsvarande andel för vårdcentraler är 61 procent.

Vi är naturligtvis inte nöjda eller lutar oss tillbaka i ledningen men gläds åt att vårt arbete går framåt. Många menar att informationen är god och att det går snabbt att få kontakt med vården. Förtroendefrågan är något som vi behöver fokusera på framöver. Och att vården är tillgänglig för dem med vårdbehov. Därför är arbetet med omställningen viktig och att patienter får vård på rätt vårdnivå.

Fakta

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Datainsamlingen för 2023 års undersökning genomfördes under två perioder. Den första på våren från april till juni och den andra på hösten från oktober till december. Sammanlagt har 54 578 personer över 18 år i hela landet svarat på enkäten, som genomfördes med mixad datainsamlingsmetod.

Läs mer:

VGR-rapport, Hälso- och sjukvårdsbarometern 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationell rapport, Hälso- och sjukvårdsbarometern 2023 (Sveriges Kommuner och Regioner) Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Med Vänlig Hälsning,

Janette Olsson, ordförande för strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden