Nyheter

 • Västtrafik - en del av vår välfärd!

  I en värld som snabbt rör sig mot en grönare framtid spelar kollektivtrafiken en oumbärlig roll i vårt dagliga liv. Inte bara som en länk som förbinder oss med vårt arbete, studier och sociala engagemang, utan även som en avgörande faktor i kampen mot klimatförändringarna. Västtrafik AB, Västra Götalands Regionens kollektivtrafikbolag, står i centrum för denna rörelse. Följ med på en tankeväckande resa genom Västtrafiks värld, där vi utforskar dess betydelse inte bara för individen utan för hela samhället.
 • Regionteater i Väst: En katalysator för kultur och lärande för barn och unga

  I hjärtat av Västra Götaland blomstrar Regionteater i Väst, en institution som inte bara förenar scenkonst med utbildning men också agerar som en brobyggare mellan unga individer och kulturella upplevelser. Med ett imponerande antal föreställningar och växande besökssiffror, framstår teatern som en livaktig kraft i den regionala kultursektorn, berikad av en stark vision för framtiden och ett engagemang för samhällsutveckling genom konsten.
 • Janette Olsson, ordförande för strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden har ordet

  Invånarna i Västra Götaland upplever god tillgång till vård!
 • Tandhälsan är en klassfråga - och prioriterat hos oss!

  Andelen sexåringar fria från karies i regionen ökar. 82,7 procent av sexåringarna är kariesfria. För folktandvården är detta ett fokusområde som är prioriterat. Medvetenheten hos vårdnadshavare är stor om hur man främjar en god tandhälsa.