Nyheter

 • Ansvarsfull budget för 2025: Västra Götalandsregionen satsar på sjukvård, utveckling och klimat

  Idag presenterar Västra Götalandsregionen en budget för 2025 som prioriterar sjukvården, regional utveckling och klimatfrågan. Trots ekonomiska utmaningar visar budgeten på ansvar och framtidstro, med betydande satsningar på vård, kollektivtrafik och miljöarbete. Janette Olsson förklarar hur regionen tar steget mot en hållbar och välmående framtid.
 • Människor blir inte friska för att de blir fattiga, säger Janette Olsson

  Facklig-politisk samverkan med Kommunal är viktig för oss Socialdemokrater. På detta möte i början av april diskuterades regeringens föreslagna försämringar av sjukförsäkringen. Med Västra Götalandsregionen som en av de största offentliga arbetsgivarna är det många av Kommunals medlemmar som drabbas av regeringens försämringar, i synnerhet en försämrad sjukförsäkring.
 • Västtrafik - en del av vår välfärd!

  I en värld som snabbt rör sig mot en grönare framtid spelar kollektivtrafiken en oumbärlig roll i vårt dagliga liv. Inte bara som en länk som förbinder oss med vårt arbete, studier och sociala engagemang, utan även som en avgörande faktor i kampen mot klimatförändringarna. Västtrafik AB, Västra Götalands Regionens kollektivtrafikbolag, står i centrum för denna rörelse. Följ med på en tankeväckande resa genom Västtrafiks värld, där vi utforskar dess betydelse inte bara för individen utan för hela samhället.
 • Regionteater i Väst: En katalysator för kultur och lärande för barn och unga

  I hjärtat av Västra Götaland blomstrar Regionteater i Väst, en institution som inte bara förenar scenkonst med utbildning men också agerar som en brobyggare mellan unga individer och kulturella upplevelser. Med ett imponerande antal föreställningar och växande besökssiffror, framstår teatern som en livaktig kraft i den regionala kultursektorn, berikad av en stark vision för framtiden och ett engagemang för samhällsutveckling genom konsten.
 • Janette Olsson, ordförande för strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden har ordet

  Invånarna i Västra Götaland upplever god tillgång till vård!
 • Tandhälsan är en klassfråga - och prioriterat hos oss!

  Andelen sexåringar fria från karies i regionen ökar. 82,7 procent av sexåringarna är kariesfria. För folktandvården är detta ett fokusområde som är prioriterat. Medvetenheten hos vårdnadshavare är stor om hur man främjar en god tandhälsa.
 • "Stolta, men inte nöjda!" menar Maria Brauer

  I ett betydelsefullt steg framåt för kvinnors hälsotillstånd har Västra Götalandsregionen tagit initiativet att öppna flera klimakteriemottagningar, ett välkommet tillskott för att adressera de ofta förbisedda och underbehandlade besvären som kvinnor i klimakteriet upplever. Med en uttalad målsättning att expandera tillgången på denna specialiserade vård är ambitionen klar: Inom fem år ska varje vårdcentral kunna erbjuda stöd och behandling specifikt anpassad för kvinnor i denna omvälvande fas av livet.
 • Sveriges sjukvårdskris är ett nationellt ansvar ignorerat av regeringen

  I skuggan av en eskalerande sjukvårdskris, den värsta sedan 1990-talet, kastas Sverige in i en tumultartad period där regeringens handfallenhet och felriktade prioriteringar har blivit allt mer uppenbara. Med en SD-ledd regering vid rodret och en sjukvårdsminister som verkar oförstående inför krisens magnitud, står landet inför en prekär situation. Trots statsminister Ulf Kristerssons löften om åtgärder, hänger frågan om när och hur dessa kommer att genomföras fortfarande i luften, vilket skapar en osäkerhet som inte bara påverkar sjukhusens ekonomi utan också de anställdas och patienternas välmående.
 • Sebastian Aronsson om stärkt beredskap i krisens skugga

  I en tid av global osäkerhet intensifierar Sverige sina ansträngningar för att återuppbygga och stärka både civil och militär beredskap. Med fokus på logistik och försörjning av kritiska resurser som mat, mediciner och transport, står landet inför ett betydande utredningsarbete som avslöjar djupgående brister och ett akut behov av förbättring. Sebastian Aronsson belyser den stora klyftan mellan behovet av förberedelser och de ekonomiska resurser som krävs, och kritiserar den nuvarande avsaknaden av statligt stöd trots regeringens uppmaningar till ökad beredskap. Denna text framhåller den kritiska situationen och det brådskande behovet av en omvärdering av Sveriges beredskapsstrategi.
 • En dag som politisk sekreterare och kanslichef med Dennis Jeryd

  I skuggan av politiska beslut och regionala utmaningar står de som arbetar bakom kulisserna sällan i rampljuset. Dennis Jeryd, politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och kanslichef för RödGrön Ledning, ger oss en unik inblick i sin vardag. Från att fördela miljardbelopp i regionens budget till att bära ryggsäcken åt regionstyrelsens ordförande under presskonferenser – följ med på en resa genom de dagliga uppgifter och utmaningar som Dennis och hans kollegor står inför. Denna artikel belyser vikten av det osynliga arbetet som politiska sekreterare utför för att hålla vår region i rörelse, även under ekonomiskt pressade tider.
 • GoCo Health Innovation City är en verkligt stor milstolpe för svenskt life science

  GoCo Health Innovation City i Mölndal markerar en betydande framgång för Sveriges position inom life science. Projektet har fått en betydande ekonomisk injektion med stöd från Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova, vilket banar väg för avancerad forskning och utveckling inom läkemedel och medicinteknik. Denna satsning är ett steg mot att bättre kunna hantera framtidens hälso- och sjukvårdsutmaningar och den stärker också regionens potential som ett globalt life science-kluster.
 • Stärkt insats för psykisk hälsa och suicidprevention är en prioritet för SKR

  I denna reflekterande artikel delar Janette Olsson, framstående regionpolitiker, sina insikter och erfarenheter från arbetet inom sjukvårdsdelegationen i SKR (Sveriges kommuner och regioner). Hon belyser vikten av fortsatt fokus och prioritering av psykisk hälsa och suicidprevention, samt diskuterar de nya framstegen som gjorts i samarbetet med staten.
 • Framtidens sjukvård öppnar i Göteborg

  Göteborg är på väg att skriva historia med öppnandet av Högsbo Närsjukhus, ett av Sveriges mest moderna sjukhus. Med en unik design för effektivitet och framtidens vård, är sjukhuset redo att ta emot cirka 400 patienter dagligen, vilket kommer att spela en avgörande roll i regionens vårdkapacitet och köreducering.
 • Janette Olsson diskuterar krisen inom svensk sjukvård

  I skuggan av ekonomisk osäkerhet och växande utmaningar för Västra Götalandsregionens sjukhus, ger Janette Olsson, ledande regionpolitiker i VGR, en skarp analys av vårdsituationen. Hon framhäver de ekonomiska svårigheterna och det politiska avståndstagandet, pekandes på behovet av en mer ansvarsfull och engagerad regeringspolitik.
 • En dialog om arbetsmarknadens mörka sidor

  I ett gripande samtal med Susanna Gideonsson, ordförande för Landsorganisationen (LO), kastas ljus över de djupa och ofta dolda problemen inom svensk arbetsmarknad. Janette Olsson, ledande regionpolitiker i VGR, har i S-gruppen i SKR träffat Gideonsson och diskuterat den alarmerande verkligheten av utnyttjande och osäkerhet på arbetsplatser, särskilt inom byggsektorn, och utforskar förslag till reformer som kan återställa säkerhet och rättvisa i arbetslivet.
 • Sebastian Aronsson leder vägen för ekologisk och etisk sjukhusmat

  Sebastian Aronsson, ordförande för Styrelsen för logistik, belyser organisationens ansträngningar för att säkerställa näringsrika och etiskt producerade måltider för regionens sjukhus.
 • Linda Åshamre rapporterar från Mänskliga Rättighetsdagarna i Helsingborg

  På Mänskliga Rättighetsdagarna i Helsingborg 2023 samlades många engagerade röster och experter för att fördjupa diskussionen kring viktiga ämnen som barns rättigheter och skolans roll. Linda Åshamre, en aktiv medlem inom Beredningen för mänskliga rättigheter, reflekterar över de tankeväckande seminarier och diskussioner som ägde rum under dagarna.
 • Tomas Angervik om att bygga en hälsosam framtid tillsammans

  Välkommen till den senaste uppdateringen från den Delregionala nämnden Västra! Tomas Angervik, vice ordförande och en kraft bakom förändringen, tar oss med på en resa genom inspirerande insatser och planer för att bygga en hälsosam framtid tillsammans.
 • Janette Olsson rapporterar från SKR:s kongress

  Den 15-16 november har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) haft kongress i Helsingborg. Flera av Göteborgsområdets kommun- och regionpolitiker har varit med på plats och fattat beslut om hur man ska nå världens mest innovativa och omtänksamma välfärd. Vår regionpolitiker Janette Olsson sammanfattar dagarna.
 • Jim Aleberg: Hur möter vi de äldre?

  I en tid av snabbt ökande krav på vård och omsorg, står Västra Götalandsregionen och de fyra kommunerna i SIMBA-området (Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn) inför en stor utmaning. Med fler som blir äldre och ökad efterfrågan på digitala vårdtjänster, är det nödvändigt att hitta smarta sätt att möta dessa behov. Här utforskar vi de möjligheter och samarbeten som formar framtidens vårdlandskap.
 • Ny bok: Regionbyggarna

  Regionbyggarna – en bok om de starka viljor som byggde Västra Götaland
 • Träffa Göteborgsområdets nya ombudsman!

  På måndag den 2 oktober börjar partidistriktets nya ombudsman Emma Lidell att jobba hos oss. Emma är 34 år och från Stenungsund och kommer i huvudsak att jobba med kommunikation. Vi ställde några frågor till henne.
 • Vi minns riksdagsledamot Märta Johansson

  Socialdemokraterna i Göteborgsområdet sörjer bortgången av vår mångåriga partivän och riksdagsledamot Märta Johansson från Partille.
 • Första maj 2023 - För hela Sverige

  På arbetarrörelsens högtidsdag den första maj samlas vi och står upp mot orättvisorna i samhället.
 • Islandsmodellen kan införas i hela VGR

  Bättre samverkan mellan Västra Götalandsregionen och myndigheter för att stoppa mäns våld mot kvinnor och barn kan bli verklighet när Islandsmodellen införs. Idag skickas ärendet vidare från regionstyrelsen till regionfullmäktige.
 • Distriktskongress 2023

  Kongressen 2023 hölls den 1 april i Råda rum, Mölnlycke.
   Kongressen fattade beslut om 17 motioner och antog ett uttalande, vägen ur ekonomisk kris är jämlikhet.

  Kongressen valde Aylin Fazelian till ordförande för Göteborgsområdets socialdemokrater samt ledamöter till distriktsstyrelsen.

  Mikael Damberg var inbjuden som partistyrelsens representant och höll ett tal till kongressen.

 • 8 mars - en bra dag att besluta skydda våra barn från porr!

  I dag finns pornografi ett knapptryck bort och porrkonsumtionen kryper ner i åldrarna.
 • Distriktskongress 2023

  Kongressen hålls i Råda Rum, Mölnlycke
  Tid : Klockan 10.00, fika och incheckning från klockan 9.30

 • Sverige är ett av världens mest jämställda länder - men vad händer nu?

  Kommer vi backa i vårt jämställdhetsarbete?
 • Vad lär vi oss av valet 2022? Digitalt möte om valanalysen

  Socialdemokraternas valanalysgrupp har nu presenterat sina slutsatser från valet 2022. Göteborgsområdets ordförande Aylin Fazelian, som suttit i valanalysgruppen, berättar mer om lärdomarna den 7 februari.
 • Välkommen till vår nya hemsida!

   Nu har Göteborgsområdets partidistrikt bytt hemsida! Här kommer du hitta information om studier, evenemang, politik och våra företrädare.
 • Fem viktigaste om S budgetalternativ

  Välfärd och fördelningspolitik är de viktigaste frågorna i Socialdemokraternas förslag till statsbudget för 2023! Ett förslag som i Riksdagen kommer att ställas mot den SD-budget som M-KD-L-regeringen lagt fram. Eftersom regeringspartierna har majoritet i Riksdagen tillsammans med SD kommer S-budgeten tyvärr inte att gå igenom.
 • Den högerkonservativa regeringen bryter mot klimatlagen!

  Vi vill bibehålla planetens förmåga att hysa mänskligt liv!Vi socialdemokrater förstår klimatkrisens allvar och konsekvenser. Vi förstår också att miljö- och klimatfrågan hänger ihop. Biologisk mångfald förutsätter fungerande ekosystem som hänger ihop i nätverk av naturmiljöer som långsiktigt kan upprätthålla naturens ekosystemtjänster.
 • Träffa Göteborgsområdets nya försteombudsman!

  Göteborgsområdets nuvarande försteombudsman Catrin Wikblad går nu vidare i karriären och börjar den 1 december på Uddevalla kommun som HR-partner. Vår nya försteombudsman Begmohammed Derakshande-Tomadj börjar redan idag och går bredvid Catrin i två veckor. Begmohammed är 32 år gammal och kommer närmast från tjänsten som kommunikationsombudsman på Göteborgs partidistrikt, där han jobbade under årets valrörelse. Innan dess har han bland annat jobbat på Svenska Afghanistankommittén och Akademikerförbundet SSR med medlemsrekrytering och organisationsfrågor.