Nyheter

  • En dialog om arbetsmarknadens mörka sidor

    I ett gripande samtal med Susanna Gideonsson, ordförande för Landsorganisationen (LO), kastas ljus över de djupa och ofta dolda problemen inom svensk arbetsmarknad. Janette Olsson, ledande regionpolitiker i VGR, har i S-gruppen i SKR träffat Gideonsson och diskuterat den alarmerande verkligheten av utnyttjande och osäkerhet på arbetsplatser, särskilt inom byggsektorn, och utforskar förslag till reformer som kan återställa säkerhet och rättvisa i arbetslivet.
  • Sebastian Aronsson leder vägen för ekologisk och etisk sjukhusmat

    Sebastian Aronsson, ordförande för Styrelsen för logistik, belyser organisationens ansträngningar för att säkerställa näringsrika och etiskt producerade måltider för regionens sjukhus.
  • Linda Åshamre rapporterar från Mänskliga Rättighetsdagarna i Helsingborg

    På Mänskliga Rättighetsdagarna i Helsingborg 2023 samlades många engagerade röster och experter för att fördjupa diskussionen kring viktiga ämnen som barns rättigheter och skolans roll. Linda Åshamre, en aktiv medlem inom Beredningen för mänskliga rättigheter, reflekterar över de tankeväckande seminarier och diskussioner som ägde rum under dagarna.