Nyheter

 • "Stolta, men inte nöjda!" menar Maria Brauer

  I ett betydelsefullt steg framåt för kvinnors hälsotillstånd har Västra Götalandsregionen tagit initiativet att öppna flera klimakteriemottagningar, ett välkommet tillskott för att adressera de ofta förbisedda och underbehandlade besvären som kvinnor i klimakteriet upplever. Med en uttalad målsättning att expandera tillgången på denna specialiserade vård är ambitionen klar: Inom fem år ska varje vårdcentral kunna erbjuda stöd och behandling specifikt anpassad för kvinnor i denna omvälvande fas av livet.
 • Sveriges sjukvårdskris är ett nationellt ansvar ignorerat av regeringen

  I skuggan av en eskalerande sjukvårdskris, den värsta sedan 1990-talet, kastas Sverige in i en tumultartad period där regeringens handfallenhet och felriktade prioriteringar har blivit allt mer uppenbara. Med en SD-ledd regering vid rodret och en sjukvårdsminister som verkar oförstående inför krisens magnitud, står landet inför en prekär situation. Trots statsminister Ulf Kristerssons löften om åtgärder, hänger frågan om när och hur dessa kommer att genomföras fortfarande i luften, vilket skapar en osäkerhet som inte bara påverkar sjukhusens ekonomi utan också de anställdas och patienternas välmående.
 • Sebastian Aronsson om stärkt beredskap i krisens skugga

  I en tid av global osäkerhet intensifierar Sverige sina ansträngningar för att återuppbygga och stärka både civil och militär beredskap. Med fokus på logistik och försörjning av kritiska resurser som mat, mediciner och transport, står landet inför ett betydande utredningsarbete som avslöjar djupgående brister och ett akut behov av förbättring. Sebastian Aronsson belyser den stora klyftan mellan behovet av förberedelser och de ekonomiska resurser som krävs, och kritiserar den nuvarande avsaknaden av statligt stöd trots regeringens uppmaningar till ökad beredskap. Denna text framhåller den kritiska situationen och det brådskande behovet av en omvärdering av Sveriges beredskapsstrategi.
 • En dag som politisk sekreterare och kanslichef med Dennis Jeryd

  I skuggan av politiska beslut och regionala utmaningar står de som arbetar bakom kulisserna sällan i rampljuset. Dennis Jeryd, politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och kanslichef för RödGrön Ledning, ger oss en unik inblick i sin vardag. Från att fördela miljardbelopp i regionens budget till att bära ryggsäcken åt regionstyrelsens ordförande under presskonferenser – följ med på en resa genom de dagliga uppgifter och utmaningar som Dennis och hans kollegor står inför. Denna artikel belyser vikten av det osynliga arbetet som politiska sekreterare utför för att hålla vår region i rörelse, även under ekonomiskt pressade tider.