Nyheter

 • GoCo Health Innovation City är en verkligt stor milstolpe för svenskt life science

  GoCo Health Innovation City i Mölndal markerar en betydande framgång för Sveriges position inom life science. Projektet har fått en betydande ekonomisk injektion med stöd från Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova, vilket banar väg för avancerad forskning och utveckling inom läkemedel och medicinteknik. Denna satsning är ett steg mot att bättre kunna hantera framtidens hälso- och sjukvårdsutmaningar och den stärker också regionens potential som ett globalt life science-kluster.
 • Stärkt insats för psykisk hälsa och suicidprevention är en prioritet för SKR

  I denna reflekterande artikel delar Janette Olsson, framstående regionpolitiker, sina insikter och erfarenheter från arbetet inom sjukvårdsdelegationen i SKR (Sveriges kommuner och regioner). Hon belyser vikten av fortsatt fokus och prioritering av psykisk hälsa och suicidprevention, samt diskuterar de nya framstegen som gjorts i samarbetet med staten.
 • Framtidens sjukvård öppnar i Göteborg

  Göteborg är på väg att skriva historia med öppnandet av Högsbo Närsjukhus, ett av Sveriges mest moderna sjukhus. Med en unik design för effektivitet och framtidens vård, är sjukhuset redo att ta emot cirka 400 patienter dagligen, vilket kommer att spela en avgörande roll i regionens vårdkapacitet och köreducering.
 • Janette Olsson diskuterar krisen inom svensk sjukvård

  I skuggan av ekonomisk osäkerhet och växande utmaningar för Västra Götalandsregionens sjukhus, ger Janette Olsson, ledande regionpolitiker i VGR, en skarp analys av vårdsituationen. Hon framhäver de ekonomiska svårigheterna och det politiska avståndstagandet, pekandes på behovet av en mer ansvarsfull och engagerad regeringspolitik.